Saturday

Ceramics - the slow process / Keramika - lēns processWould you like to take a look into the process my ceramics are made? Here you go! / Vai vēlies ieskatīties procesā, kurā top mana keramika? Te tas ir!

First of all my items are sculpted using my hands and very simple tools. Usually - at our kitchen table. / Vispirms tā tiek veidota, izmantojot rokas un ļoti vienkāršus instrumentus. Parasti - pie mūsu virtuves galda.


Than they have to dray, the bigger items - even for weeks. I place them on our kitchen window so they get as much sun as possible. The picture is lost somewhere in my computer. Sorry! :) / Tad tai jāžūst, lielākajām lietām - pat vairākas nedēļas. Nolieku to uz virtuves palodzes, lai tā saņemtu iespējami daudz saules. Fotogrāfija gan ir pazudusi kaut kur manā datorā. Atvainojos! :)

When they are completely dry they have to be packed very carefully to take them to the potter for kilning because of their fragility. The kilning takes about a day. After cooling up they have to be packed again for taking them back home being lesser but still fragile. After kilning they look like that. / Kad keramika ir pilnībā izžuvusi, tā ļoti rūpīgi jāiesaiņo, lai to varētu aizvest podniecei apdedzināšanai, jo tā ir visai trausla. Apdedzināšanai nepieciešama apmēram viena diena. Pēc atdzišanas keramika atkal jāiesaiņo, lai to aizvestu atpakaļ mājās, jo tās trauslums, lai arī mazinās, tomēr saglabājas. Pēc apdedzināšanas tā izskatās šādi.

At home I'm waiting for a good day light to paint one part of my ceramics with acrylic paints. Mostly it looks like this. Thank goodness the paints are based on water. / Mājās es sagaidu dienu ar labu gaismu, lai daļu savas keramikas nokrāsotu ar akrila krāsām. Parasti tas izskatās šādi. Par laimi akrila krāsas ir uz ūdens bāzes.


Than one part of them is varnished with a water based varnish. / Tad daļa no tās tiek nolakota ar laku uz ūdens bāzes.


Now they have to dry again to be ready to go to the owners. The unvarnished items are backed before it to enhance the durability of the paint. / Tagad tai atkal jāžūst, pirms tā varēs doties pie īstajiem īpašniekiem. Nelakotā pēc izžūšanas un pirms nosūtīšanas tiek izkarsēta cepeškrāsnī, lai padarītu krāsu noturīgāku.

More creative spaces in Kootoyoo's blog

7 comments:

evihan said...

woww...lots of creativity heree...well donee Ritaaa:-)

jealousydesign said...

nice photos and thanks for sharing.

ira said...

very interesting Rita!

Star of the East said...

Lovely to see!

Anonymous said...

fun to know what you do. Thanks for sharing, Rita!

www.steinschmuckdesign.etsy.com said...

Thanks for sharing,
so interesting to see your work!!

Kirsty said...

Thanks for sharing your process.